Partners

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Nederland

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een rijke academische geschiedenis die teruggaat tot 1614. Inmiddels heeft de RUG meer dan 40.000 studenten, 5.500 medewerkers, waaronder 480 hoogleraren, 11 faculteiten en 9 graduate schools. Ze behoren tot de beste onderzoeksuniversiteiten in Europa, de top 100 universiteiten ter wereld en door hun krachten te bundelen met prestigieuze partner universiteiten en netwerken is de Rijksuniversiteit Groningen echt een internationale kennisplek.

KMOP – Education and Innovation Hub

Griekenland

KMOP, opgericht in 1977, is een van de oudste maatschappelijke organisaties in Griekenland, met ervaring in het ondersteunen van mensen door middel van directe sociale dienstverlening en de uitvoering van sociale initiatieven. De afgelopen jaren heeft de organisatie een internationale aanwezigheid opgebouwd, en is vandaag de dag actief in 7 landen en heeft kantoren in Athene, Thessaloniki, Brussel en Skopje. Bij de organisatie werken in totaal ruim 140 professionals van diverse opleidingsachtergronden en -disciplines, waarbij genderevenwicht, diversiteit en gelijkheid voor alle personeelsleden worden gewaarborgd. ΚΜΟP opereert volgens internationale certificeringsnormen en heeft een plan voor gendergelijkheid ontwikkeld, terwijl het ook Beleid inzake kinderbescherming en gegevensbescherming heeft opgepakt.

CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND
DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY
LTD – CARDET

Cyprus

CARDET is het toonaangevende onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in het Middellandse Zeegebied met wereldwijde expertise op school onderwijs, klimaatverandering, milieu, en STEAM. Als het grootste onafhankelijke non-profitcentrum gevestigd in Cyprus, is CARDET onafhankelijk aangesloten bij universiteiten en instellingen van over de hele wereld, zoals Yale, de universiteit van Nicosia en de International Council of Educational Media. Ons team, in samenwerking met EAEA, heeft onlangs de strategie voor een leven lang leren 2021-2027 voor Cyprus ontwikkeld, waarbij verschillende ministeries, overheidsinstanties, sociale partners en publieke en private stakeholders bij betrokken zijn.

Instruction and Formation

Ierland

I & F Education is een in Ierland gevestigde organisatie die in en vanuit Dublin werkt aan de educatieve ontwikkeling van mensen van alle leeftijden, met name op het gebied van ondernemerschap, sport en persoonlijke ontwikkeling, jeugd en scholen, taalverwerving, inclusiviteit en diversiteit en plattelandsontwikkeling. Ze focussen en leggen de nadruk op levenslang leren en leren voor volwassenen.

Rightchallenge – Associação

Portugal

De Rightchallenge Association is een ngo die als doel heeft onderwijs als middel voor sociale integratie en gelijke kansen te promoten. Zij vinden dat het onderwijs zich moet richten op de integrale ontwikkeling van alle mensen –
onafhankelijk van sociale status, leeftijd of geslacht – om hen voor te bereiden om deel te nemen aan alle onderdelen van de samenleving, zoals gezin, werk, gemeenschap en vrije tijd. Als een organisatie die actief betrokken is bij de gemeenschap, is een van onze pijlers levenslang leren, omdat we de overtuiging hebben dat het essentieel is voor duurzame ontwikkeling, zo bevordert het namelijk actief, democratisch en verantwoordelijk burgerschap onder de burgers.

INNOVADE LI LTD

Cyprus

INNOVADE is een sociale innovatieorganisatie met uitgebreide kennis over het ontwerpen en uitvoeren van projecten en oplossingen in diverse omgevingen over de hele wereld. Het team heeft tientallen jaren ervaring in het implementeren van meer dan 100 projecten in meer dan 30 landen. Aandachtsgebieden richten zich vooral op het teweegbrengen van positieve verandering in organisaties en de samenleving. De expertise omvat volwassenenonderwijs, beroepsopleiding, innovatie, sociaal ondernemerschap, capaciteitsopbouw en informatie- en communicatietechnologie. Het doel is om stakeholders te helpen bij het definiëren en bereiken van hun Strategische Doelen en het bereiken van hun operationele doelstellingen door een uitzonderlijk niveau van deskundige ondersteuning te bieden. INNOVADE werkt met organisaties om hen te helpen technologische vooruitgang en productiviteitstools in hun processen te stroomlijnen om ervoor te zorgen dat ze de prestaties verbeteren, de productiviteit en winstgevendheid verhogen.